ĐIỀU HÒA CASPER

-25%
Bảng giá bảo dưỡng Điều Hòa mới nhất 2023 Bảng giá bảo dưỡng Điều Hòa mới nhất 2023

Bảng giá bảo dưỡng Điều Hòa mới nhất 2023

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 200.000₫

Bảng giá bảo dưỡng Điều Hòa mới nhất 2023

Giá cũ: 200.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Bảng giá bảo dưỡng Điều Hòa mới nhất 2023CÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung...

-25%
Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 200.000₫

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất

Giá cũ: 200.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa mới nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung...

-8%
Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều INVERTER Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều INVERTER

Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều INVERTER

Giá khuyến mại 14.400.000₫

Giá cũ: 15.700.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều INVERTER

Giá cũ: 15.700.000₫

Giá khuyến mại 14.400.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều Inverter Loại: 2 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Thailan/ Casper Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối điều...

-8%
Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều INVERTER Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều INVERTER

Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều INVERTER

Giá khuyến mại 14.300.000₫

Giá cũ: 15.500.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều INVERTER

Giá cũ: 15.500.000₫

Giá khuyến mại 14.300.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều Inverter Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Thailan/ Casper Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối điều...

-9%
Bảo trì điều hòa giá tốt nhất Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Giá khuyến mại 11.700.000₫

Giá cũ: 12.800.000₫

Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Giá cũ: 12.800.000₫

Giá khuyến mại 11.700.000₫

Bảo trì điều hòa giá tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là đơn vị Bảo trì điều hòa giá tốt nhất, được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006.Chúng tôi...

-9%
Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 11.600.000₫

Giá cũ: 12.800.000₫

Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 12.800.000₫

Giá khuyến mại 11.600.000₫

Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung cấp...

-20%
Bảng giá bảo trì điều hòa tốt nhất Bảng giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Bảng giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 6.300.000₫

Giá cũ: 7.900.000₫

Bảng giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 7.900.000₫

Giá khuyến mại 6.300.000₫

Bảng giá bảo trì điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung cấp...

-11%
Bảng giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất Bảng giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Bảng giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 5.800.000₫

Giá cũ: 6.500.000₫

Bảng giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 6.500.000₫

Giá khuyến mại 5.800.000₫

Bảng giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung cấp...

-10%
Bảng Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất Bảng Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Bảng Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 5.300.000₫

Giá cũ: 5.900.000₫

Bảng Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 5.900.000₫

Giá khuyến mại 5.300.000₫

Bảng Báo giá bảo trì điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung...

-8%
Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 7.300.000₫

Giá cũ: 7.900.000₫

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 7.900.000₫

Giá khuyến mại 7.300.000₫

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung...

-11%
Dịch vụ Bảo trì điều hòa giá tốt nhất Dịch vụ Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Dịch vụ Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Giá cũ: 7.400.000₫

Dịch vụ Bảo trì điều hòa giá tốt nhất

Giá cũ: 7.400.000₫

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Dịch vụ Bảo trì điều hòa giá tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung...

-19%
Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tốt nhất Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá khuyến mại 6.200.000₫

Giá cũ: 7.700.000₫

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tốt nhất

Giá cũ: 7.700.000₫

Giá khuyến mại 6.200.000₫

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tốt nhấtCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên cung cấp...

-12%
Báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa trung tâm Báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa trung tâm

Báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa trung tâm

Giá khuyến mại 4.300.000₫

Giá cũ: 4.900.000₫

Báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa trung tâm

Giá cũ: 4.900.000₫

Giá khuyến mại 4.300.000₫

Báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa trung tâmCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên...

-11%
Báo giá dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâm Báo giá dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâm

Báo giá dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâm

Giá khuyến mại 4.250.000₫

Giá cũ: 4.800.000₫

Báo giá dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâm

Giá cũ: 4.800.000₫

Giá khuyến mại 4.250.000₫

Báo giá dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâmCÔNG TY CỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN là một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006. Chúng tôi chuyên...

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ18PAY19
Liên hệ

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ18PAY19Cung cấp và sửa chữa điều hòa trung tâm, điều hòa công nghiệp, điều hòa cục bộ gia đìnhCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền...

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ16PAY
Liên hệ

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ16PAYCung cấp và sửa chữa điều hòa trung tâm, điều hòa công nghiệp, điều hòa cục bộ gia đìnhCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền...

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ14PAY
Liên hệ

BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN RXYQ14PAYCung cấp và sửa chữa điều hòa trung tâm, điều hòa công nghiệp, điều hòa cục bộ gia đìnhCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa RH313VADT
Liên hệ

Lốc điều hòa RH313VADTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: RH313VADTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 19,244 BtuRefrigerant  R22NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa PH39VPET
Liên hệ

Lốc điều hòa PH39VPETMáy nén điều hòa MitsubishiModel: PH39VPETPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 23,490 BtuRefrigerant  R22NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Lốc điều hòa NN33VAAMT
Liên hệ

Lốc điều hòa NN33VAAMTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: NN33VAAMTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 28,968 BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa PN31VBBMT
Liên hệ

Lốc điều hòa PN31VBBMTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: PN31VBBMTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 26,955 BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa AJG108LBTF
Liên hệ

Lốc điều hòa AJG108LBTFMáy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJG126LBTFMáy nén không khí loại ANB42FCGMTCompressor MODEL: ANB42FCGMTPOWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz.D.C. INVERTERPOWER INPUT 9800W, AT 360HzLRA  - AREFRIGERANT R-410AOIL 1.70LAP 4.15MPaSP 15.0MpaMáy nén không...

Lốc điều hòa AJGA144UBTF
Liên hệ

Lốc điều hòa AJGA144UBTFMáy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJGA144UBTFMáy nén không khí loại ANB42FCGMTCompressor MODEL: ANB42FCGMTPOWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz.D.C. INVERTERPOWER INPUT 9800W, AT 360HzLRA  - AREFRIGERANT R-410AOIL 1.70LAP 4.15MPaSP 15.0MpaMáy nén không...

Lốc điều hòa AJGA108UBTF
Liên hệ

Lốc điều hòa AJGA108UBTFMáy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJGA108UBTFMáy nén không khí loại ANB42FCGMTCompressor MODEL: ANB42FCGMTPOWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz.D.C. INVERTERPOWER INPUT 9800W, AT 360HzLRA  - AREFRIGERANT R-410AOIL 1.70LAP 4.15MPaSP 15.0MpaMáy nén không...