Quảng cáo

LỐC ĐIỀU HÒA FUJITSU

LỐC ĐIỀU HÒA AJY72LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJY72LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJY72LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...
LỐC ĐIỀU HÒA AJY90LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJY90LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJY90LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...
LỐC ĐIỀU HÒA AJY126LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJY126LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJY126LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...
LỐC ĐIỀU HÒA AJY144LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJY144LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJY72LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...
LỐC ĐIỀU HÒA AJYA72LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJYA72LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJYA72LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...
LỐC ĐIỀU HÒA AJYA90LATF

LỐC ĐIỀU HÒA AJYA90LATF

Lý Văn Việt 10/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJYA90LATF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa KÈM THEO PHỤ KIỆN CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết...