MÁY NÉN ĐIỀU HÒA

Lốc điều hòa Daikin 160020J
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin 160020J DAIKIN VRV II Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Daikin JT1G-VDKYR
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin JT1G-VDKYR DAIKIN VRV II Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa RXYQ8AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ8AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ10AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ10AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ12AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ12AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ14AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ14AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ18AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ18AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ20AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ20AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP12A6
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP12A6 RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP10A6
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP10A6 RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA 43T41485
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA 43T41485 DA421A3FB-23M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006HT8P
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006HT8P DA421A3FB-23M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

HNB84FC1-Y

Liên hệ
HNB84FC1-Y
Liên hệ

HNB84FC1-Y Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

PUCY-P500YKA

Liên hệ
PUCY-P500YKA
Liên hệ

PUCY-P500YKAPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18PAY1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18PAY1Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩuModel: JT15JBVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3.75Kw400~440V 60 Hz, 4PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXQ18PAY18
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXQ18PAY18 Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩu Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

AJY144LALH

Liên hệ
AJY144LALH
Liên hệ

AJY144LALHAJY108LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc...

AJY126LALH

Liên hệ
AJY126LALH
Liên hệ

AJY126LALHAJY108LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc...

AJY108LALH

Liên hệ
AJY108LALH
Liên hệ

AJY108LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc...

AJY090LALH

Liên hệ
AJY090LALH
Liên hệ

AJY090LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc...

AJY072LALH

Liên hệ
AJY072LALH
Liên hệ

AJY072LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa Daikin mã JT16KBVDYR
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã JT16KBVDYR Máy nén điều hòa Daikin JT16KBVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021228
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021228 Máy nén điều hòa Daikin JT16KBVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021227
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021227 Máy nén điều hòa Daikin JT16KCVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...