LỐC ĐIỀU HÒA DAIKIN

Lốc điều hòa Daikin 160020J
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin 160020J DAIKIN VRV II Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Daikin JT1G-VDKYR
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin JT1G-VDKYR DAIKIN VRV II Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa RXYQ8AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ8AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ10AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ10AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ12AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ12AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ14AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ14AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ18AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ18AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa RXYQ20AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa RXYQ20AYM Model: JT1GCVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3 PH 400~440V 60 Hz, 3PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18PAY1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18PAY1Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩuModel: JT15JBVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3.75Kw400~440V 60 Hz, 4PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXQ18PAY18
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXQ18PAY18 Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩu Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin mã JT16KBVDYR
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã JT16KBVDYR Máy nén điều hòa Daikin JT16KBVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021228
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021228 Máy nén điều hòa Daikin JT16KBVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021227
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4021227 Máy nén điều hòa Daikin JT16KCVDYR Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT...

Máy nén điều hòa Daikin JT16KCVDYR
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT16KCVDYR Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩu Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4013911
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4013911 Lốc điều điều hòa Daikin JT15JBVDKYR nhập khẩu Model: JT15JBVDKYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY...

Máy nén điều hòa Daikin mã 4018369
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin mã 4018369 Model: JT160GA-Y1 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên...

Máy nén điều hòa Daikin JT160G-P4Y1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT160G-P4Y1 Model: JT160GA-Y1 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin 1702145
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 1702145 Model: JT160GA-Y1 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin JT160GA-Y1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT160GA-Y1Model: JT160GA-Y1Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant : R22SX: COPELANDCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin 1702121
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 1702121 Model: JT100G-VD@T3 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin JT125GA-V1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT125GA-V1 Model: JT100G-VD@T3 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin JT100G-VD@T3
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT100G-VD@T3 Model: JT100G-VD@T3 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin 4025158
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 4025158 Model: JT100G-VD@T3 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

Máy nén điều hòa Daikin 4018370
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 4018370 Model: JT160G-YE@K Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant : R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...