Lốc điều hòa

Lốc điều hòa Toshiba mã MMY-MAP0806
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã MMY-MAP0806 Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41458
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41458 Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8 Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba 43141518
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba 43141518 Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY- MAP1004HT8
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY- MAP1004HT8Máy nén điều hòa ToshibaModel: RA421A3TB-20MDPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết...

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-20M
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-20M Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41485
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41485Lốc điều hòa RA641A3TB-20MMáy nén điều hòa ToshibaModel: RA641A3TB-20MPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1406T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1406T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1606T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1606T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1206T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1206T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204T8PMáy nén điều hòa ToshibaModel: RA421A3TB-20MDPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa RA421A3TB-20MD
Liên hệ

Lốc điều hòa RA421A3TB-20MD Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy...

Lốc điều hòa NH56VXBT
Liên hệ

Lốc điều hòa NH56VXBTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: NH56VXBTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 36072 BtuRefrigerant  R22NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa RH313VADT
Liên hệ

Lốc điều hòa RH313VADTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: RH313VADTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 19,244 BtuRefrigerant  R22NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa PH39VPET
Liên hệ

Lốc điều hòa PH39VPETMáy nén điều hòa MitsubishiModel: PH39VPETPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 23,490 BtuRefrigerant  R22NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Lốc điều hòa NN33VAAMT
Liên hệ

Lốc điều hòa NN33VAAMTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: NN33VAAMTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 28,968 BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa AJGA126LALH
Liên hệ

Lốc điều hòa AJGA126LALHMáy nén điều hòa FUJITSU/ GENERAL Model: AJGA126LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ...

Lốc điều hòa AJGA108LALH
Liên hệ

Lốc điều hòa AJGA108LALHMáy nén điều hòa FUJITSU/ GENERAL Model: AJGA108LALHModel: C-9RVN393H0VPower Source DC Inverter3PH, 80 – 400V, 10Hz – 120HzOil Type: DAPHNE FV68SRated Output: W 3900Refrigerant R410ASX: FUJITSU/ GENERAL/PANASONICCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ...

Lốc điều hòa AJG108LBTF
Liên hệ

Lốc điều hòa AJG108LBTFMáy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJG126LBTFMáy nén không khí loại ANB42FCGMTCompressor MODEL: ANB42FCGMTPOWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz.D.C. INVERTERPOWER INPUT 9800W, AT 360HzLRA  - AREFRIGERANT R-410AOIL 1.70LAP 4.15MPaSP 15.0MpaMáy nén không...