Mitsubishi

Lốc điều hòa Trane TTK024QB ,TTK524LB, TTK524MB
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTK024QB ,TTK524LB, TTK524MB Lốc điều hòa NH41VNHT Power Source AC 1PH, 220 – 240V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 25000 Btu Refrigerant R22 NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén Trane TTK030QB, TTK530MB, TTK530QB
Liên hệ

Máy nén Trane TTK030QB, TTK530MB, TTK530QB Model: NH52VXBT Power Source AC 1PH, 220 – 240V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 33015 Btu Refrigerant R22 NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Máy nén Trane TTK036QB ,TTK536QB
Liên hệ

Máy nén Trane TTK036QB ,TTK536QB Power Source AC 1PH, 220 – 240V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 36078 Btu Refrigerant R22 NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén,...

HNB84FC1-Y

Liên hệ
HNB84FC1-Y
Liên hệ

HNB84FC1-Y Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

PUCY-P500YKA

Liên hệ
PUCY-P500YKA
Liên hệ

PUCY-P500YKAPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 1721812
Liên hệ

Máy nén điều hòa 1721812 Model: NH52VNHT Power Source AC 1PH, 220 – 240V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 33015 Btu Refrigerant R22 NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy...

Lốc điều hòa mã 4013433
Liên hệ

Lốc điều hòa mã 4013433Lốc điều hòa NN40YCAMTModel: NN40YCAMTPower Source AC3PH, 380VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 38897BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEANChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa mã 4008955
Liên hệ

Lốc điều hòa mã 4008955Model: NN33VAAMTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 28,968 BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy...

Lốc điều hòa daikin mã 4008939
Liên hệ

Lốc điều hòa daikin mã 4008939 Model: NN33VAAMT Power Source AC 1PH, 220VAC, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 28,968 Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

TTKA36QD00AA

Liên hệ
TTKA36QD00AA
Liên hệ

TTKA36QD00AA  Model: NN40YCAMT Power Source AC 3PH, 380VAC, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 38897Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

TTKA36KDS0AA

Liên hệ
TTKA36KDS0AA
Liên hệ

TTKA36KDS0AA Model: NN40YCAMT Power Source AC 3PH, 380VAC, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 38897Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND) CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

GTD5160NH48L

Liên hệ
GTD5160NH48L
Liên hệ

GTD5160NH48L Model: AGT201A727DP Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

AGT201C824FF

Liên hệ
AGT201C824FF
Liên hệ

AGT201C824FF Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

GTC5150ND75K

Liên hệ
GTC5150ND75K
Liên hệ

GTC5150ND75K Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

GTC5150NC47LF

Liên hệ
GTC5150NC47LF
Liên hệ

GTC5150NC47LF Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

GTC5150NH48L

Liên hệ
GTC5150NH48L
Liên hệ

GTC5150NH48L Model: AGT201A727DP Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân...

PUHY-P300YHA

Liên hệ
PUHY-P300YHA
Liên hệ

PUHY-P300YHAPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

HNB71FA-YB

Liên hệ
HNB71FA-YB
Liên hệ

HNB71FA-YB Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

HNB78FA-YE

Liên hệ
HNB78FA-YE
Liên hệ

HNB78FA-YE Power Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60Hz Oil Type: MINERAL OIL MA32R-1450 Rated Output: 6.5KW, Refrigerant : R-410A SX: MITSUBISHI HEAVY CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

HNB78FC-YE

Liên hệ
HNB78FC-YE
Liên hệ

HNB78FC-YEPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối...

Block điều hòa Mitsubishi AGT201A727DP
Liên hệ

Block điều hòa Mitsubishi AGT201A727DPModel: AGT201A727DPPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG...

Block điều hòa Mitsubishi FDCA280HKXE4BR
Liên hệ

Block điều hòa Mitsubishi FDCA280HKXE4BRModel: AGT201A727DPPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG...

Máy nén điều hòa Mitsubishi FDCA280HKXE4BR
Liên hệ

Máy nén điều hòa Mitsubishi FDCA280HKXE4BRModel: AGT201A727DPPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ...

Máy nén điều hòa Mitsubishi AGT201A727DP
Liên hệ

Máy nén điều hòa Mitsubishi AGT201A727DPModel: AGT201A727DPPower Source AC: INVERTER 3PH, 165V – 380V, 60HzOil Type: MINERAL OIL MA32R-1450Rated Output: 6.5KW,Refrigerant : R-410ASX: MITSUBISHI HEAVYCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP THIẾT BỊ...