ĐIỀU HÒA PANASONIC

-8%
Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 28.100.000₫

Giá cũ: 30.400.000₫

Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều Inverter

Giá cũ: 30.400.000₫

Giá khuyến mại 28.100.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều Inverter Loại: 2 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-8%
Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều

Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều

Giá khuyến mại 18.400.000₫

Giá cũ: 20.100.000₫

Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều

Giá cũ: 20.100.000₫

Giá khuyến mại 18.400.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều  Loại: 1 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-9%
Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 18.300.000₫

Giá cũ: 20.200.000₫

Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều Inverter

Giá cũ: 20.200.000₫

Giá khuyến mại 18.300.000₫

Điều hòa Casper 18000BTU 2 Chiều Inverter Loại: 2 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN...

-9%
Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều

Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều

Giá khuyến mại 13.100.000₫

Giá cũ: 14.400.000₫

Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều

Giá cũ: 14.400.000₫

Giá khuyến mại 13.100.000₫

Điều hòa Casper 18000BTU 1 Chiều  Loại: 1 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-11%
Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Giá cũ: 7.200.000₫

Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều Inverter

Giá cũ: 7.200.000₫

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 2 Chiều Inverter Loại: 2 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-9%
Điều hòa Panasonic 12000Btu 1 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 12000Btu 1 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 12000Btu 1 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 11.800.000₫

Giá cũ: 12.900.000₫

Điều hòa Panasonic 12000Btu 1 Chiều Inverter

Giá cũ: 12.900.000₫

Giá khuyến mại 11.800.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 1 Chiều Inverter  Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-9%
Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 11.800.000₫

Giá cũ: 12.900.000₫

Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều Inverter

Giá cũ: 12.900.000₫

Giá khuyến mại 11.800.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 2 Chiều Inverter  Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-11%
Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Giá cũ: 7.200.000₫

Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 Chiều Inverter

Giá cũ: 7.200.000₫

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 1 Chiều Inverter Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-10%
Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều

Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều

Giá khuyến mại 7.400.000₫

Giá cũ: 8.200.000₫

Điều hòa Panasonic 9000Btu 2 Chiều

Giá cũ: 8.200.000₫

Giá khuyến mại 7.400.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 2 Chiều  Loại: 2 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-6%
Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều

Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều

Giá khuyến mại 9.500.000₫

Giá cũ: 10.150.000₫

Điều hòa Panasonic 12000Btu 2 Chiều

Giá cũ: 10.150.000₫

Giá khuyến mại 9.500.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 2 Chiều  Loại: 2 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-6%
Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 13.500.000₫

Giá cũ: 14.400.000₫

Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều Inverter

Giá cũ: 14.400.000₫

Giá khuyến mại 13.500.000₫

Điều hòa Casper 18000BTU 1 Chiều Inverter Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-7%
Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều

Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều

Giá khuyến mại 19.700.000₫

Giá cũ: 21.100.000₫

Điều hòa Panasonic 24000Btu 2 Chiều

Giá cũ: 21.100.000₫

Giá khuyến mại 19.700.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 2 Chiều  Loại: 2 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-8%
Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều Inverter Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều Inverter

Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều Inverter

Giá khuyến mại 18.400.000₫

Giá cũ: 20.100.000₫

Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều Inverter

Giá cũ: 20.100.000₫

Giá khuyến mại 18.400.000₫

Điều hòa Casper 24000BTU 1 Chiều Inverter Loại: 1 chiều Inverter Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

-6%
Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều

Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều

Giá khuyến mại 14.800.000₫

Giá cũ: 15.800.000₫

Điều hòa Panasonic 18000Btu 2 Chiều

Giá cũ: 15.800.000₫

Giá khuyến mại 14.800.000₫

Điều hòa Casper 18000BTU 2 Chiều  Loại: 2 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-6%
Điều hòa Panasonic 12000Btu Điều hòa Panasonic 12000Btu

Điều hòa Panasonic 12000Btu

Giá khuyến mại 8.600.000₫

Giá cũ: 9.150.000₫

Điều hòa Panasonic 12000Btu

Giá cũ: 9.150.000₫

Giá khuyến mại 8.600.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 1 Chiều  Loại: 1 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...

-11%
Điều hòa Panasonic 9000Btu Điều hòa Panasonic 9000Btu

Điều hòa Panasonic 9000Btu

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Giá cũ: 7.200.000₫

Điều hòa Panasonic 9000Btu

Giá cũ: 7.200.000₫

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Điều hòa Casper 9000BTU 1 Chiều  Loại: 1 chiều  Gas: R22, R32 Nguồn cấp: 220VAC Nhà Xuất xứ/ SX: Panasonic/ Malaysia Bảo Hành: 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, máy nén 7 đến 10 năm CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG...