LỐC ĐIỀU HÒA HITACHI

Máy nén Hitachi E405DHD-36D2YG
Liên hệ

Máy nén Hitachi E405DHD-36D2YG Power Source Inverter Rated Output: W12400 Output: 4HP, 42320Btu/h Refrigerant R22, R410A SX: HITACHI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường...

Lốc điều hòa 603DH-90D2Y
Liên hệ

Lốc điều hòa 603DH-90D2Y Power Source AC 3PH, 380 – 415V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Rated Output: W17600 Output: 6HP, 60020Btu/h Refrigerant R22 SX: HITACHI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

MDV-500(18)W/DRN1
Liên hệ

MDV-500(18)W/DRN1 E655DHD-65D2YG Power Source Inverter Rated Output: W21500 Output: 6.5HP, 73380Btu/h Refrigerant R22, R410A SX: HITACHI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam. Thông tin...

Lốc điều hòa 1200EH-180D3
Liên hệ

Lốc điều hòa 1200EH-180D3Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: 11.8KwOutput: 3HP, 120000BtuRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa E855DHD-80D2YG
Liên hệ

E855DHD-80D2YGPower Source InverterRated Output: W25800Output: 8.5HP, 88000Btu/hRefrigerant R22, R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam.Thông tin...

Lốc điều hòa 401DHV-64D2YG
Liên hệ

401DHV-64D2YGPower Source InverterRated Output: W18000Output: 4HP, 61380Btu/hRefrigerant R22, R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam.Thông tin...

Lốc điều hòa E705DHD-72D2YG
Liên hệ

E705DHD-72D2YGPower Source InverterRated Output: W23250Output: 7HP, 79310Btu/hRefrigerant R22, R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam.Thông tin...

E655DHD-65D2YG

Liên hệ
E655DHD-65D2YG
Liên hệ

E655DHD-65D2YGPower Source InverterRated Output: W21500Output: 6.5HP, 73380Btu/hRefrigerant R22, R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam.Thông tin...

E405DHD-38D2YG

Liên hệ
E405DHD-38D2YG
Liên hệ

E405DHD-38D2YGPower Source InverterRated Output: W12400Output: 4HP, 42320Btu/hRefrigerant R22, R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại thị trường Việt Nam.Thông tin...

Lốc điều hòa E855DH-80D2G
Liên hệ

E855DH-80D2GPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W20900Output: 8.5HP, 71330Btu/hRefrigerant R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại...

Lốc điều hòa E655DH-65D2G
Liên hệ

E655DH-65D2GPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W17100Output: 6.5HP, 38360Btu/hRefrigerant R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa Hitachi tại...

Lốc điều hòa E605DH-59D2G
Liên hệ

Lốc điều hòa E605DH-59D2GPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W15390Output: 6HP, 52530Btu/hRefrigerant R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa E505DH-49D2G
Liên hệ

Lốc điều hòa E505DH-49D2GPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W12900Output: 5HP, 44030Btu/hRefrigerant R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa E405DH-38D2G
Liên hệ

Lốc điều hòa E405DH-38D2GPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W9870Output: 4HP, 33670Btu/hRefrigerant R410ASX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 603DH-95C2Y
Liên hệ

Lốc điều hòa 603DH-95C2YPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W17600Output: 6HP, 60020Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 503DH-80C2Y
Liên hệ

Lốc điều hòa 503DH-80C2YPower Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W14900Output: 5HP, 50800Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 603DH-95C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 603DH-95C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W17600Output: 6HP, 60020Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 603DH-90C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 603DH-90C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W16800Output: 6HP, 57290Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 503DH-83C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 503DH-83C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W15600Output: 5HP, 53210Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 503DH-80C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 503DH-80C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W14900Output: 5HP, 50800Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 403DH-64C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 403DH-64C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W11800Output: 4HP, 40240Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa 303DH-47C2
Liên hệ

Lốc điều hòa 303DH-47C2Power Source AC3PH, 380 – 415V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VRated Output: W2900Output: 3HP, 8650Btu/hRefrigerant R22SX: HITACHICÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...