Quảng cáo

LỐC ĐIỀU HÒA GENERAL

Lốc điều hòa AJG72LBTF

Lốc điều hòa AJG72LBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJG72LBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...
Lốc điều hòa AJG108LBTF

Lốc điều hòa AJG108LBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJG108LBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...
Lốc điều hòa AJG144LBTF

Lốc điều hòa AJG144LBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJG144LBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...
Lốc điều hòa AJGA72UBTF

Lốc điều hòa AJGA72UBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJGA72UBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...
Lốc điều hòa AJGA90UBTF

Lốc điều hòa AJGA90UBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJGA90UBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...
Lốc điều hòa AJGA108UBTF

Lốc điều hòa AJGA108UBTF

Lý Văn Việt 22/ 10/ 2020

Máy nén điều hòa Fujitsu/ General loại AJGA108UBTF Máy nén không khí loại ANB42FCGMT Compressor MODEL: ANB42FCGMT POWER SOUREC 3~ 78-400V, 60-360Hz. D.C. INVERTER POWER INPUT 9800W, AT 360Hz LRA  - A REFRIGERANT R-410A OIL 1.70L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa Máy nén không khí loại BN65YEAMT (Compressor MODEL: BN65YEAMT) POWER SOUREC 3~ 380-415V, 50Hz POWER INPUT 5450W, AT 50Hz LRA 85A REFRIGERANT R-410A OIL 1.35L AP 4.15MPa SP 15.0Mpa CÔNG...