Tất cả sản phẩm

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-22M
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-22M Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41532
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41532 Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP2007T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP2007T8P Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ20AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ20AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ18AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ14AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ14AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ12AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ12AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ10AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ10AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ8AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ8AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ16AYM
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RXYQ16AYM Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin 4021226
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 4021226 Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén điều hòa Daikin JT1GUVDYR
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin JT1GUVDYR Lốc điều điều hòa Daikin JT1GUVDYR nhập khẩu Model: JT1GUVDYR Power Source AC 380~415V 50 Hz, 3.75Kw 400~440V 60 Hz, 4PH Oil Type: DAPHNE OIL FVC68D Rated Output:      Btu Refrigerant R410A NHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND) CÔNG TY CP...

Máy nén Daikin RUR10NY1
Liên hệ

Máy nén Daikin RUR10NY1 ZP137KCE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W12300, 168000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén Daikin RU15NY1
Liên hệ

Máy nén Daikin RU15NY1 Copeland ZR108KC-TFD-455 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W9000, 108000Btu Refrigerant R22 Net Weight (Kg): 61.2 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Máy nén Daikin mã 4001880
Liên hệ

Máy nén Daikin mã 4001880 Copeland ZR108KC-TFD-455 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W9000, 108000Btu Refrigerant R22 Net Weight (Kg): 61.2 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

Copeland ZR108KC-TFD-455
Liên hệ

Copeland ZR108KC-TFD-455 Model: ZR108KCE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W9000, 108000Btu Refrigerant R22 Net Weight (Kg): 61.2 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Copeland ZR108KC-TFD-522
Liên hệ

Copeland ZR108KC-TFD-522 Model: ZR108KCE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W9000, 108000Btu Refrigerant R22 Net Weight (Kg): 61.2 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Máy nén Trane TTA075ED00QA, TTA150ED00QA
Liên hệ

Máy nén Trane TTA075ED00QA, TTA150ED00QA Mounting torque [Nm] 21 Nm Nominal cooling capacity at 50Hz 21.6 kW Nominal cooling capacity at 60Hz 21.8 kW Nominal heating capacity at 50Hz 29.9 kW Number of starts per hour [Max] 12 Oil charge [L] 3.6 L Oil equalization 3/8'' flare SAE Oil equalization torque [Nm] 48...

Máy nén Trane RAUP250, RAUP500 (CSHA-100K)
Liên hệ

Máy nén Trane RAUP250, RAUP500 (CSHA-100K) Mounting torque [Nm] 15 Nm Nominal cooling capacity 60 kBTU/h 133200 kBtu/h Nominal cooling capacity at 50Hz 39 kW Nominal cooling capacity at 60Hz 43.6 kW Number of starts per hour [Max] 12 Oil charge [L] 3.3 L Oil equalization 1-3/4'' Rotolock Oil reference 160P Oil type Mineral Packaging height...

Máy nén Trane TTA120RD00RB, TTA240RD00RB
Liên hệ

Máy nén Trane TTA120RD00RB, TTA240RD00RB Danfoss SM147  Mounting torque [Nm] 15 Nm Nominal cooling capacity 60 kBTU/h 148.81 kBtu/h Nominal cooling capacity at 50Hz 32.6 kW Nominal cooling capacity at 60Hz 43.6 kW Number of starts per hour [Max] 12 Oil charge [L] 3.3 L Oil equalization 1-3/4'' Rotolock Oil reference 160P Oil...

Máy nén Trane TTA100RD00RB, TTA200RD00RB
20.000₫

Máy nén Trane TTA100RD00RB, TTA200RD00RB Máy nén Danfoss HCM120  Nominal cooling capacity at 50Hz 26.3 kW Nominal cooling capacity at 60Hz 34.9 kW Nominal heating capacity at 50Hz 17 kW Oil charge [L] 2.66 L Oil equalization None Oil reference 160ABM Oil type Alkylbenzene Phase 3 Refrigerant R22 Refrigerant charge [kg] [Max] 7.26 kg RLA 19.2 A Rotational speed...

Máy nén Trane TTA120RD00PA, TTA240RD00PA
Liên hệ

Máy nén Trane TTA120RD00PA, TTA240RD00PA Lốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Máy nén Trane TTA100RD00PA, TTA200RD00PA
Liên hệ

Máy nén Trane TTA100RD00PA, TTA200RD00PA Máy nén Danfoss SM120S4VC Mounting torque [Nm] 15 Nm Nominal cooling capacity 60 kBTU/h 102800Btu/h Nominal cooling capacity at 50Hz 30.1 kW Nominal cooling capacity at 60Hz  kW Number of starts per hour [Max] 12 Oil charge [L] 3.3 L Oil equalization 1-3/4'' Rotolock Oil reference 160P Oil type Mineral Packaging...

Máy nén Trane TTA180RD0GPA, TTA180RD0GQA, TTA180RD00QA
Liên hệ

Máy nén Trane TTA180RD0GPA, TTA180RD0GQA, TTA180RD00QA Máy nén Danfoss SM110S4VC Mounting torque [Nm] 15 Nm Nominal cooling capacity 60 kBTU/h 88600Btu/h Nominal cooling capacity at 50Hz 25.9 kW Nominal cooling capacity at 60Hz  kW Number of starts per hour [Max] 12 Oil charge [L] 3.3 L Oil equalization 1-3/4'' Rotolock Oil reference 160P Oil...