Quảng cáo

Tin tức

ZR380KCE

ZR380KCE

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR380KCE Model: ZR380KCE Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 109.500W, 374000Btu Refrigerant : R-407C SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...
ZR380KC

ZR380KC

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR380KC Model: ZR380KC Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 111.000W, 379000Btu Refrigerant : R-22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...
ZR250KC

ZR250KC

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR250KC Model: ZR250KC Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 73.500W, 250000Btu Refrigerant : R-22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...
ZR250KCE

ZR250KCE

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR250KCE Model: ZR250KCE Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 70.500W, 240000Btu Refrigerant : R-407C SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...
ZR190KC-TFD

ZR190KC-TFD

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR190KC-TFD-522 Model: ZR190KC-TFD-522 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 45.500W, 190000Btu Refrigerant : R-22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...
ZR190KCE-TFD

ZR190KCE-TFD

Lý Văn Việt 16/ 02/ 2022

Máy nén điều hòa Copeland Model: ZR190KCE-TFD-522 Model: ZR190KCE-TFD-522 Power Source AC: 3PH, 380 – 420V, 50Hz Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 5300W, 181000Btu Refrigerant : R-407C SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ASEAN Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều hòa...