Lốc điều hòa Copeland

Máy nén Copeland mã 8613799
Liên hệ

Máy nén Copeland mã 8613799 Máy nén Copeland ZR190KCE-TFD-455 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W45,500, 155,246Btu Refrigerant R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Máy nén Copeland ZR190KCE-TFD-455
Liên hệ

Máy nén Copeland ZR190KCE-TFD-455 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W45,500, 155,246Btu Refrigerant R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa 4004892
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004892 Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

Máy nén điều hòa 4020469
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4020469 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4005037
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4005037 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT274KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT274KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4004893
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004893 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT240KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT240KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4004892
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004892 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa Daikin 4004885
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 4004885 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Máy nén điều hòa ZPT166KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT166KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa CSHD175K0A0M
Liên hệ

Máy nén điều hòa CSHD175K0A0M Máy nén điều hòa daikin ZP182KCE-TWD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 183000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN...

Máy nén điều hòa daikin ZP182KCE-TWD
Liên hệ

Máy nén điều hòa daikin ZP182KCE-TWD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 183000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Lốc điều hòa Copeland VR125KS-TFD-522
Liên hệ

Lốc điều hòa Copeland VR125KS-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W9000, 106000Btu Refrigerant R22 Net Weight (Kg): 61.2 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Máy nén điều hòa daikin ZP154KCE-TFD-455
Liên hệ

Máy nén điều hòa daikin ZP154KCE-TFD-455 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 14HP, 148000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Máy nén mã 4001961
Liên hệ

Máy nén mã 4001961 ZP137KCE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W12300, 168000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén mã 4001949
Liên hệ

Máy nén mã 4001949 Model: ZP72KCE-TFD-522 380V-50Hz/460V-60Hz-3PH Capacity: 72000Btu Power Input: 6750W Refrigerant: R410A made in Thailand SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Máy nén mã 4001645
Liên hệ

Máy nén mã 4001645 ZR144KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W10100, 140000Btu Refrigerant R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa daikin mã 4020468
Liên hệ

Máy nén điều hòa daikin mã 4020468 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 12HP, 128000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Máy nén điều hòa daikin ZP144KFE-TFD-522
Liên hệ

Máy nén điều hòa daikin ZP144KFE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 12HP, 128000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Block điều hòa daikin mã 4016847
Liên hệ

Block điều hòa daikin mã 4016847 ZP51KSE-TFM-52E Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W3260, 62500Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

ZP51KSE-TFM-52E
Liên hệ

ZP51KSE-TFM-52E Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W3260, 62500Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

ZR19M3E-TWD-561
Liên hệ

ZR19M3E-TWD-561 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W45,500, 155,246Btu Refrigerant R22 SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...