Lốc điều hòa Toshiba

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP12A6
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP12A6 RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP10A6
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP10A6 RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa Toshiba mã MMY-MAP0806
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã MMY-MAP0806 Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41458
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41458 Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA 43T41485
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA 43T41485 DA421A3FB-23M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006HT8P
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006HT8P DA421A3FB-23M Power Source DC Inverter 371VDC, 15-120Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8 Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba 43141518
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba 43141518 Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY- MAP1004HT8
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY- MAP1004HT8Máy nén điều hòa ToshibaModel: RA421A3TB-20MDPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết...

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-20M
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba RA641A3TB-20M Lốc điều hòa RA641A3TB-20M Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA641A3TB-20M Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41485
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba mã 43T41485Lốc điều hòa RA641A3TB-20MMáy nén điều hòa ToshibaModel: RA641A3TB-20MPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604HT8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1406T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1406T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1404T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1604T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1606T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1606T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1206T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1206T8P Máy nén điều hòa Toshiba Model: RA421A3TB-20MD Power Source DC Inverter 70~380VDC, 30-240Hz Oil Type: MINERAL OIL Refrigerant  R410A NHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc quyền thiết bị...

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204T8P
Liên hệ

Lốc điều hòa Toshiba MMY-MAP1204T8PMáy nén điều hòa ToshibaModel: RA421A3TB-20MDPower Source DC Inverter70~380VDC, 30-240HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006H
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP2006HDA421A3FB-23MPower Source DC Inverter371VDC, 15-120HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1806H
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1806HDA421A3FB-23MPower Source DC Inverter371VDC, 15-120HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1606H
Liên hệ

 LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1606HDA421A3FB-23MPower Source DC Inverter371VDC, 15-120HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1406H
Liên hệ

LỐC ĐIỀU HÒA TOSHIBA MMY-MAP1406HDA421A3FB-23MPower Source DC Inverter371VDC, 15-120HzOil Type: MINERAL OILRefrigerant  R410ANHÀ SẢN XUẤT TOSHIBA (THAILAND/ JAPAN)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền thiết bị máy nén, lốc, Block điều...