Lốc điều hòa Toshiba

MODEL: DA421A3FB-23M   

MADE IN  TOSHIBA/ JAPAN

Đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam

A DONG MEDIA JOINT STOCK COMPANY

Email: vietlv.sess@gmail.com

Website:  www.locdieuhoa.com.vn

ĐT: 0982172408

HL: 0978533888