LỐC ĐIỀU HÒA DAIKIN

Máy nén Daikin RUR10NY1
Liên hệ

Máy nén Daikin RUR10NY1 ZP137KCE-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: W12300, 168000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối độc...

Máy nén điều hòa 4004892
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004892 Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG...

Máy nén điều hòa 4020469
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4020469 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4005037
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4005037 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT274KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT274KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 26HP, 260000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4004893
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004893 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT240KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT240KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa 4004892
Liên hệ

Máy nén điều hòa 4004892 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT206KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa Daikin 4004885
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin 4004885 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Máy nén điều hòa ZPT166KCE-TFD
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT166KCE-TFD Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 16HP, 160000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa Daikin RUR20NY1
Liên hệ

Máy nén điều hòa Daikin RUR20NY1 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 18HP, 200000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân...

Máy nén điều hòa ZPT288KFE-TFD-277
Liên hệ

Máy nén điều hòa ZPT288KFE-TFD-277 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 18HP, 200000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên phân phối...

Máy nén điều hòa daikin mã 4020469
Liên hệ

Máy nén điều hòa daikin mã 4020469 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 18HP, 200000Btu Refrigerant R410A SX: COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Máy nén Daikin 4024744
Liên hệ

Máy nén Daikin 4024744Máy nén điều hòa Daikin mã 4024744 chính hãngMáy nén điều hòa Daikin 4024744Model: JT170G-KYEPower Source AC380~415V 50 Hz, 3 PH400~440V 60 Hz, 3PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN...

Lốc điều hòa NN33VAAMT
Liên hệ

Lốc điều hòa NN33VAAMTMáy nén điều hòa MitsubishiModel: NN33VAAMTPower Source AC1PH, 220VAC, 50HzOil Type: MINERAL OILRated Output: 28,968 BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT SCI MITSUBISHI (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

-20%
Block điều hòa NN33VAAMT Block điều hòa NN33VAAMT

Block điều hòa NN33VAAMT

Giá khuyến mại 2.000₫

Giá cũ: 2.500₫

Block điều hòa NN33VAAMT

Giá cũ: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Block điều hòa NN33VAAMTMáy nén không khí loại NN33VAAMTPOWER SOUREC 1P~ 220VAC, 60Hz. Refrigerant R410ACông xuất lạnh: 28,968 BTU/HrKÈM THEO PHỤ KIỆNNHÀ SẢN XUẤT MITSUBISHI SCI ( THAILAND)Thông tin liên hệ:CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG...

Lốc điều hòa JT1GCVDKYR
Liên hệ

Lốc điều hòa JT1GCVDKYRModel: JT1GCVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3 PH400~440V 60 Hz, 3PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa Daikin RXYQ18PAY19
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin RXYQ18PAY19Model: JT1GCVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3.75Kw400~440V 60 Hz, 4PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Lốc điều hòa Daikin JT1GCVDKYR
Liên hệ

Lốc điều hòa Daikin JT1GCVDKYRModel: JT1GCVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3.75Kw400~440V 60 Hz, 4PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân phối độc quyền...

Block Daikin JT1GCVDKYR
Liên hệ

Block Daikin JT1GCVDKYRMáy nén điều hòa Daikin 4021225Model: JT15JBVDKYRPower Source AC380~415V 50 Hz, 3.75Kw400~440V 60 Hz, 4PHOil Type: DAPHNE OIL FVC68DRated Output:      BtuRefrigerant R410ANHÀ SẢN XUẤT DAIKIN (THAILAND)CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên phân...