Chuyên phân phối thiết bị máy nén (Block) cho điều hòa, tủ lạnh…

-           Máy nén cho điều hòa trung tâm Fujitsu

-           Máy nén cho điều hòa trung tâm Mitsubishi

-           Máy nén cho điều hòa trung tâm Daikin

-           Máy nén cho điều hòa trung tâm Toshiba