Lốc điều hòa chính hãng MYSS150C FBAF

Thương hiệu : DANFOSS

Giá 2.000₫

Lốc điều hòa chính hãng MYSS150C FBAF

Nominal cooling capacity at 60Hz

51.8 kW

Number of starts per hour [Max]

12

Oil charge [L]

6.2 L

Oil drain

1/4'' flare

Oil drain torque [Nm]

35 Nm

Oil equalization

3/8'' flare SAE

Oil equalization torque [Nm]

48 Nm

Oil reference

160SZ

Oil type

POE

Packaging height [mm]

698 mm

Packaging length [mm]

470 mm

Packaging weight [Kg]

220 kg

Packaging width [mm]

400 mm

Packing quantity

1

Phase

3

Power connections

Screw 4.8 mm

Refrigerant

R134a
R404A
R407C

Refrigerant charge [kg] [Max]

13.5 kg

Rotational speed at 50Hz [rpm]

0 rpm

Rotational speed at 60Hz [rpm]

3500 rpm

Suction connection height [mm]

180 mm

Suction connection pipe size [in]

1 5/8 in

Suction connection size [in]

1 5/8 in

Swept volume [cm3]

249.9 cm³

Technology

Scroll

Test dif [bar] [Max]

24 bar

Test HP [bar] [Max]

32 bar

Test LP [bar] [Max]

25 bar